Kambodža religija – moderna istorija budizma

Moderna istorija Kambodže se računa od sticanja nezavisnosti odnosno od 1953. godine. Oko 20 godina od sticanja nezavisnosti, tačnije od 1975. glavni grad Pnom Pen se nalazi pod kontrolom Crvenih Kmera na čelu sa Solarom Sarom odnosno Polom Potom. U prvim danima tokom organizovanja pokreta Crvenih Kmera činilo se da oni slave budizam. No u godinama kada Crveni Kmeri dolaze na vlast oni počinju sistematski da uništavaju drevnu istoriju Kambodže. Budizam je bio duboko ukorenjen u istoriji Kambodže pa se shodno tome i on našao na udaru Crvenih Kmera. Gotovo svi budistički hramovi bili su sravnjeni sa zemljom a budistički monasi pobijeni ili podvrgnuti prisilnom i teškom radu. U Pnom Penu u Budističkom institutu bilo je spaljeno preko 40 000 budističkih dokumenata. Kada su 1979. godine Vijetnamci porazili Pola Pota zemlja se nalazila u ruševinama i samo šačica monaha je preživela.

Već skoro 40 godina uz nesebičnu pomoć drugih budističkih zemalja a pre svega Šri Lanke i Japana, Kambodža ulaže velike napore i sredstva u obnovu budističkog nasleđa. Prioritet je bila infrastruktura religije tj hramovi a kasnije su na red došli i monasi i knjige. Godine 1992. je ponovo otvoren Budistički institut u Pnom Penu. No do danas je ostao izazov kako Kambodžance koji su decenijama poznavali samo nasilje zainteresovati za duhovne vrednosti.

Pronađite najpovoljniji smeštaj

Koalicija za mir i pomirenje

Posle pada Pola Pota, u situaciji neprestanog nasilja, značajan budistički pokret, Koalicija za mir i pomirenje, razvio se pod vođstvom Maha Gosanande. Maha je bio (umro je 2007) budistički monah i uspeo je da izbegne režim Pola Pota zato što se nalazio na Tajlandu. Tokom devedesitih godina 20tog veka održavane su mirovne šetnje kroz područja koja su još uvek razdirali sukobi. Monasi i vernici su neretko bili izloženi unakrsnoj vatri tokom ovih šetnji…

Posle takvih herojskih poduhvata i ne čudi činjenica da je budizam dominantna religija i da više od 95% ljudi u Kambodži praktikuje budizam.


Creative Commons – image, by sam garza / en.wikipedia.org