Korona virus Srbija – statističke projekcije i predviđanja

Sudeći po podacima sa sajta covid19.rs Korona virus se u Srbiji prvi put pojavio  8. marta 2020 i od tada beleži konstantni rast. Vlada Srbije je uvela više mera kako bi sprečila ili usporila dalje širenje Korona virusa u Srbiji. Ovih dana nam stižu upozorenja da ulazimo u trend eksponencijalnog rasta. Koje brojke su u pitanju i na šta Srbija može da računa u sledećim danima.

Statistički podaci

Sajt worldometers.info smo uzeli kao osnovni izvor podataka. Odavde smo uzeli informacije za prvih 10 zemalja na svetu po broju zaraženih, dok smo podatke za Srbiju uzeli sa sajta covid19.rs.

Šta smo uradili sa podacima? Naime u svakoj zemlji na svetu pojava COVID-19 virusa je zabeležena različitog dana, što je normalno i očekivano. Svih 10 top zemalja po broju inficiranih i Srbiju smo stavili u vremensku osu od pojave virusa pa do danas. Pa tako neke zemlje mogu da svedoče o budućim događajima, bar iz perspektive Srbije.

Broj inficiranih po zemljama

U razmatranje smo uzeli sledeće zemlje: SAD (početak 15.02.), Kina (21.01.), Italija (15.02.), Španija (15.02.), Francuska (15.02.), Iran (18.02.), Belgija (15.02.), Švajcarska (25.02.), Nemačka (15.02.) i UK (15.02.). Za većinu zemalja je naveden 15. februar kao početak. Već sam pomenuo ko nam je glavni izvor podataka pa ne bih komentarisao da li je ovo tačno ili ne…

Danas je 29. mart znači da smo negde na kraju treće nedelje i trenutan broj inficiranih u Srbiji je 741. Na ovom grafikonu skoro da se i ne vidimo ali možete da vidite obrise situacije u danima koji dolaze.

Statističke projekcije zaraženih Korona virusom u budućim danima

Španija, Nemačka, SAD i Francuska su nam najsličnije po dosadašnjoj dinamici. Sve četiri zemlje su imale manje više sličan broj na ulasku u treću nedelju, nešto oko 1000 inficiranih. Po redu 22. dana od početka Korona virusa Španija je imala 674, Nemačka 1040, SAD 541, Francuska 1209. Sudeći po dosadašnjem trendu najverovatnije da ćemo imati slične rezultate. Naravno moguće je i da će sve ove mere uroditi plodom pa da na svedočimo mnogo manjem broju zarženih. Ovo su čisto statistička predviđanja na osnovu rasta koje su imale navedene zemlje.

Ako kao početni podatak za sve ove zemlje za 22. dan od pojave Korona virusa uzmemo 741 zaraženu osobu, nešto ovako bi se desilo.

Ovo su svi putevi kojima možemo da krenemo…

Tabelarni prikaz

Dodaćemo kasnije i ostale zemlje i tokom vremena čemo ažurirati ovu tabelu.

Zaključak o budućem broju zaraženih

Iran i Kina očigledno rade nešto dobro po ovom pitanju… No, kako to nisu evropske zemlje teško da možemo da očekujemo takve rezultate! Najverovatnije je da ćemo se uklopiti u evropske vrednosti (napokon da se uklopimo u evropske vrednosti 🙂 ) pa polovinom aprila možemo očekivati broj od oko 15 000+ zaraženih. Čak i ako završimo sa Španskim scenariom očekuje nas oko 23 000 zaraženih polovinom aprila.