Kotor – biser Boke kotorske

Grad Kotor, sedište opštine, kulturni, obrazovni, naučni, zdravstveni, privredni i sportski centar. Kotorska opština ima oko 25.000 stanovnika, obuhvata još pedesetak manjih i većih naselja koja su uglavnom smeštena uz more i bliže planinsko zaleđe. Među njima su Orahovac, Risan, Perast, Dobrota i Prčanj.
Kotor se smestio u jugoistočnom delu Bokokotorskog zaliva. Uz severne zidine grada teče reka Škurda a uz južne zidine izvire Gurdić. Grad natkriljuju obronci Lovćena (brdo Sveti Ivan) i Orjena. Sa jugozapadne strane je more.

Klima u Kotoru

Klima u Kotoru i njegovoj okolini je mediteranska sa toplim i suvim letima i blagim i vlažnim zimama. Prosečna godišnja temperatura je 15,2 °C. U periodu od polovine maja do početka oktobra temperatura je iznad 18 °C, što omogućava dugu sezonu kupanja (čak 144 dana u godini). Boka Kotorska, jedinstveni prirodni fjord na Mediteranu, od davnina je svojim položajem i lepotom privlačila razne narode da se tu nastane i žive.

Kopaonik apartman izdavanje

Istorija Kotora

Istorija Kotora je duga dva i po milenijuma u kojoj su sačuvani tragovi različitih civilizacija i kultura – praistorijske iskopine, spomenici ilirske i rimske epohe, preromanike, romanike, gotike, renesanse, baroka… Menjali su se gospodari i osvajači, ali je poštovana autonomija grada, nekada manje a nekada više. Kotor sa okolinom bio je važan strateški, politički i kulturni centar, naročito u srednjem veku, o čemu svedoči bogato istorijsko i kulturno nasleđe.
Stari kotorski grad spada među mediteranske gradove koji imaju najbolje sačuvanu srednjevekovnu urbanu celinu, čija se struktura formirala od 12. do 14. veka. Upravo zbog svoga urbanog i bogatog srednjevekovnog spomeničkog nasleđa Kotor je uvršten u UNESCO-vu listu svetske prirodne i kulturne baštine.
Pošto je „Bog stvorio prirodu, a čovek grad“, nije visoko valorizovano samo delo ljudskih ruku i duha nego i Božja kreacija, tako da je Kotorsko-risanski zaliv upisan u tu istu listu. Boka je primljena u klub najlepših zaliva sveta.
Kotor je grad gde su se susreli istok i zapad, u jedinstvenu simbiozu stila i duha.
Srednjevekovni urbanitet sačuvao se posebno u fortifikacijskom sistemu grada. Njega čini zid koji se proteže 4,5 km, dostiže visinu i do 20 m, a širinu čak i do 15 m. Građen je u dugom srednjevekovnom razdoblju, sve do 18. veka. Posebnu vrednost imaju vrata kojih ima troje: Južna (9. vek), Severna i Glavna (u renesansnom stilu, sredina 16. veka).

Kulturno-istorijski spomenici u Kotoru

Znamenje Kotora, najosobeniji znak raspoznavanja, kruna njegove lepote jeste Katedrala Svetog Tripuna, spomenik romaničke arhitekture koji ga reprezentuje. Sagrađena je 1166. godine na temelju starije preromaničke crkve iz 10. veka. Kroz istoriju preživela je više prepravki. Kompletno je restaurirana nakon zemljotresa 1979.godine. Ima veoma bogatu riznicu, ostatke fresaka iz 14.veka. Osim Katedrale u Starom gradu sačuvan je i niz spomenika sakralne arhitekture u rasponu od 12. do 20. veka: crkva Svetog Luke (1195.), Svete Ane (s kraja 12. a freske iz 15. veka), Marija Koleđata (1221.) na temeljima, pravoslavna crkva Svetog Nikole s početka 20. veka i u njoj bogata zbirka ikona.

U gradu su sačuvane i stare palate srednjovekovnih vlastelinskih porodica, npr. Grgurina (iz 18. v.) u kojoj je Pomorski muzej, Sat kula (iz 16. v.), uz koju se nalazi srednjovekovni stub srama.

U kotorskoj opštini Risan nalazi se najstarije naselje u Boki Kotorskoj. U 3. veku p. n. e. bio je utvrđeni ilirski grad i prestonica kraljice Teute. Najznamenitiji spomenik jesu ostaci rimskih građevina sa podnim mozaicima s kraja 2. i početka 3. veka. (jedina figuralana predstava je bog Hipnos).

Perast predstavlja najbolje sačuvanu celinu ovog dela Jadrana. Zahvaljujući razvoju pomorstva i trgovine u 17. i 18. veku u gradu se podižu brojne palate i crkve. U palati Bunjević je muzej grada Perasta. Ispred Perasta su dva atraktivna ostrva: Otok Gospe od Škrpjela nastao je veštački nasipanjem kamena oko hrida. Na njemu je 1630. sagrađena crkva posvećena Bogorodici, a oslikao je Tripo Kokolja.
Sveti Đorđe je prirodno ostrvce. Od 12. veka tu postoji benediktinska opatija.
Prčanj je srednjovekovno naselje. U njemu se nalazi poznata palata Tri sestre (iz 15.veka) za koju je vezana neobična legenda.

Manifestacije u Kotoru

Za Kotor su vezane vrlo zanimljive manifestacije: Dani kamelije – održava  se u čast cveta kamelije, za nju su vezane izložbe cveća, likovne izložbe, pozorišne predstave, bal kamelija, izbor dame kamelije (mart); Montenegro kup (Free climbing) – gađanje kokota, tradicionalni festival (maj); Festival filmova o podmorju – revija filmova (jun); Letnji karneval – dani maskembala i karnevala (jul); Dečji pozorišni festival – domaće i međunarodne dečje lutkarske i pozorišne predstave uz raznorodan prateći program (jul); Internacionalni festival mode (jul); Miris Mediterana (jul); Bokeljska noć – defile čamaca, zabava po trgovima Starog grada, vatromet (avgust) i doček Nove godine na gradskom trgu.

Kotor mapa


Creative Commons – image, by Diego Delso / en.wikipedia.org