Turska istorija – kratko upoznavanje

Turska istorija ili pak istorija na prostoru današnje Turske vrlo je bogata i nije nam ideja da prikažemo neke konkretne činjenice i informacije već da vas na koncizan način upoznamo sa glavnim dešavanjima tokom milenijuma na ovim prostorima.

Teritorija današnje Turske je skoro čitava Mala Azija i delovi Balkanskog poluostrva. Mala Azija je uvek imala dobar strateški položaj jer je bila i danas je most između istoka i zapada. Neke od najstarijih svetskih naseobina se nalaze ovde. Gobekli Tepe je primer ovakvog naselja i starije je 6000 godina od Stonhendža. Homerova Troja je najverovatnije bila locirana na zapadnim obalama današnje Turske. Period postojanja Troje vezuje se za kasno Bronzano i početak Gvozdenog doba. U periodu od oko 500 godina počevši od 18. veka centralnim delom Male Azije vladali su Hetiti. Hetiti su u tom periodu bili toliko uspešnji da su se često borili sa moćnim Egiptom za uticaj na bliskom istoku. Hetite je karakterisala dobro organizovana država sa izuzetno uspešnim birokratskim sistemom. Hetiti su bili zadivljujuća civilizacija o kojoj se i dan danas nezna puno.

Zapadnu obalu dnašnje Turske oko 1200. godine p. n. e. počinju da naseljavaju Grci, tačnije Eolci. To je period nastanka velikog broja gradova država na obalama i ostrvima Male Azije. U unutrašnjosti se razvijaju i velike i bogate grčke države. Lidija je bila jedna od većih država. Najpoznatiji i najbogatiji lidijski kralj bio je Krez, koji je na žalost za svog života izgubio sve. Iztgubio je svo bogatstvo, celu državu pa i svoju slobodu. U tom je persijsko carstvo osvojilo većinu maloazijskog poluostrva, sa izuzetkom od par državica koje su bile u vazalnom odnosu. Sam Kralj Krez je postao rob velikog persijskog carstva.

Ovaj dodir istočne, uglavnom persijske kulture i zapadne, uglavnom grčke doneo je dobro svima a naročito zapadnjačkoj kulturi. U tom periodu razvijeniji istok imao je puno više da ponudi u nauci i kulturi zapadu nego što je to bilo obratno.

Oko trećeg veka p. n. e. mladi general po imenu Aleksandar Makedonski ostavio je neizbrisiv trag u istoriji. Aleksandar je uspeo da pokori čitavo persijsko carstvo.

Prostor današnje Turske nije izbegao rimsko upravljanje i čitava ova oblast je preživljavala sudbinu svih graničnih oblasti oko Sredozemnog mora. U tom trenutku se za prevlast nad ovom oblašću bore Rimljani i persijsko carstvo pod Sasanidskom dinastijom. Po propsati Rima njegovu ulogu preuzima Vizantija dok je protivnik sa druge strane i dalje isti, Sasanidsko carstvo.

Sve do 7. veka n. e. dominatna religija na ovim prostorima bila je hrišćanstvo. Posle proroka Muhameda na ovim prostorima jača muslimanski uticaj u skoro svim oblastima, osim u Carigradu. Carigrad je ostao zašttinik hrišćanstva sve do 15. veka.

Oblast koju danas nazivamo Turskom počela je da se oblikuje 1229. godine kada se osniva Osmanlijsko carstvo. Ekspanzionistička politika i jak birokratski sistem od Osmanlijskog carstva načinili su jedno od namoćnijih država na svetu. Osmanlijsko carstvo se na svom vrhuncu prostiralo na tri kontinenta: Evropi, Aziji i Africi.

Moderno doba, početak 20. veka, donelo je propast mnogim carstvima. Tursko carstvo nije bilo izuzetak. Ali to nije bio kraj za Tursku. Naprotiv, bio je to novi početak. Na scenu je stupio Kemal Ataturk, koji je od jedne posrnule i istrošene državne tvorevine napravio državu kakvu imamamo danas. Turska je danas jaka država sa razvijenom privredom i jakim uticajem u regionu.