Velika Gospojina i zmije na ostrvu Kefalonija

Velika Gospojina ili Uspeće Presvete Bogorodice ili Međednevnica je jedan od najvćih hrišćanskih praznika. To je dan kada se Bogorodica “vaznela na nebesa i predala svoj duh u ruke Spasitelja”.

Svakog 15. avgusta kada se u Grčkoj proslavlja Velika Gospojina na ostrvu Kefalonija u crkvi Presvete Bogorodice pojavljuju se zmije. Ove zmije, koje na vrhu glave i na jeziku imaju mali crni krst, su otrovnice.
Zanimljivo je da su zmije nastavile da se pojavljuju na praznik Uspenja Presvete Bogorodice i nakon što je Grčka crkva prihvatila novi kalendar, i praznik Uspenja pomeren za 13 dana ranije.

TO Raška, destinacija Jošanička banja

U istočnoj oblasti Kefalonije, nedaleko od sela Markopulo, nalazi se mala crkva posvećena Uspenju Presvete Bogorodice. Ovde, već tokom mnogo godina, jednom godišnje, na praznik Uspenja Presvete Bogorodice, dešava nešto neobično: od Preobraženja se unutar i van crkve pojavljuju zmije.
Meštani ih nazivaju zmijama Presvete Bogorodice. Svakog dana se broj zmija povećava, a uoči Uspenja ih ima u čitavoj okolini. Tih dana žitelji sela Markopulo idu po dolini na čijoj se padini nalazi crkva i skupljaju zmije, kako bi ih prineli Presvetoj Bogorodici.

Odakle ove zmije dolaze i gde nestaju posle praznika – to niko ne zna. To je za sve velika tajna. Legenda kaže da su te zmije zapravo monahinje koje su bile u manastiru tokom napada Turaka i da su se tada pretvorle u zmije

Služba posvećena Bogorodici

Za vreme svenoćne službe, zmije slobodno puze među ljudima: po stasidijama, analojama, ne plašeći se nikoga.
Ako vam zmija uđe u pazuh – ne bojte se! Blagodaću Presvete Vladičice Bogorodice, zmije vam neće ništa uraditi. Uzmite ih u ruke, i one će, bukvalno, lizati vaše palce.

Zaista, za vreme službe događaju se neverovatne stvari: zmije kao narukvice obavijaju ruke vernika, puze po ikoni Presvete Bogorodice i Raspeću, po hlepčićima spremljenim za litiju…

Velika Gospojina i zmije na Kefaloniji
Velika Gospojina i zmije na Kefaloniji

Zmija može da dopuzi čak i na Jevanđelje.

Zmije, kao predstavnici životinjskog carstva, praznuju zajedno sa hrišćanima, podsećajući nas na rajski vrt, u kome su prvostvoreni ljudi živeli sa životinjama, u jednoj porodici.
Po završenom prazniku, zmije odlaze.

Loš predznak

Nemački naučnici su proučavali te zmije, ali nisu mogli da ih svrstaju ni u jednu od poznatih vrsta. One su sive boje, tanke. Nisu duže od jednog metra, a koža im je kao somot. Na glavama im je izobražen krst, kao i na vrhu jezika. Ako se neke godine zmije ne pojave, to je uvek loš predznak. Tako je bilo 1940. i 1953. kada su na ostrvu bili jaki zemljotresi.