Dani Milunke Savić – manifestacija u Raški

Evo novog razloga da posetite Rašku!!!

Manifestacija Dani Milunke Savić posvećena Milunki Savić, ženi koja je bila jedan od najvećih junaka Balkanskih ratova i Prvog svetskog rata, održaće se ove godine 7, 8. i 9. oktobra.

Pronađite najpovoljniji smeštaj

Kulturno-turistička manifestacija, koja je prvi put organizovana 2016. godine, biće održana u Jošaničkoj Banji i selu Koprivnica ispred Milunkine rodne kuće koja je obnovljena tokom 2015. godine a deo programa – pozorišna predstava za decu i u Domu kulture u Baljevcu. U Jošaničkoj Banji se nalazi spomen soba Milunki Savić sa multimedijalnom postavkom sačinjenom iz nekoliko segmenata: interaktivni mozaik koji čine brojne Milunkine fotografije koje iza sebe kriju autentične filmove iz Velikog rata, dva improvizovana vojna rova – srpski i austrougarski koji prikazuju uslove u kojima je Milunka ratovala i izložba predmeta iz perioda Prvog svetskog rata.

poster milunka savic
Milunka Savić poster manifestacije

Organizator manifestacije: Centar za kulturu Gradac iz Raške.

Program manifestacije Dani Milunke Savić

dani milunke savic proram
Dani Milunke Savić – program