Sicilija – kratka istorija i UNESCO nasleđe

Prema arheološkim istraživanjima, Sicilija je bila naseljena još 10 – 8,000 god. p.n.e. Prvobitna plemena koja su naseljavala ostrvo bila su Sikani, koji su došli sa Pirinejskog poluostrva, Elimljani sa Egejskog mora i Sikuli koji su stigli sa Apeninskog poluostrva. Oko 750. godine p.n.e. Grci počinju naseljavati ostrvo, kada Sikani i Sikuli bivaju brzo asimilovani. Najznačajnija grčka kolonija ovde je svakako Sirakuza, zatim Akragas, Gela, Himera i drugi. Na ovaj način, istočni deo Sicilije posaje deo Magna Grecia, zajedno sa južnom Italijom, koja je takođe kolonizovana od strane Grka. Poznati Grci Aristotel i Arhimed su rođeni na Siciliji. Na ostrvu su sagrađeni mnogi grčki hramovi koji se i danas mogu videti. Grčka Sirakuza je kontrolisala veći deo ostrva, dok je zapadni deo ostrva bio pod vlašću Kartaginjana. Kada su grčke i kartaginske kolonije počele da se sukobljavaju, izbili su grčko-punski ratovi, najduži u antičkom svetu. Rimljani su intervenisali u Prvom punskom ratu i nakon 20 godina porazili Kartaginjane. Time Rimljani anektiraju Siciliju, koja postaje njihova jedina provincija izvan apeninskog poluostrva (u III veku p.n.e.). U drugom punskom ratu, Rimljani su bili motivisaniji i skroz potisnuli Kartaginjane sa sicilijanskog ostrva, tako da od 210. god. p.n.e. nije bilo više Kartaginjana na ovom ostrvu. Narednih 600 godina Sicilija biva provincija rimske republike a zatim i rimskog carstva.
Godine 440. n.e. Siciliju zauzimaju Vandali, a već 488. god. počinju i Vizantinci da se bore za dominaciju na ostrvu. Pošto je zauzela 535. god., Vizantija je koristila Siciliju kao bazu za dalje osvajanje Zapadnog Rimskog Carstva. Pod Vizantijom je do 965. god., kada je okupiraju Arapi iz severne Afrike,  a već od 1060. god. je pod Normanima. Pod Normanima je Sicilija izuzetno moćno i bogato kraljevstvo, čak jedno od najbogatijih u Evropi. Od 1479. god. Sicilijom vladaju Španci, a od 18. veka njom vladaju Burboni. Tokom 19. veka ostrvo je bilo sedište mnogih revolucionarnih pokreta, da bi se od 1860. god. našlo u sastavu ujedinjenog kraljevstva Italije.  Godine 1947. Sicilija je dobila svoju autonomiju.

Mesta koja su pod zaštitom UNESCO-a na Siciliji su:

Valle dei Templi ili Dolina hramova koji datiraju iz doba stare Grčke i svi su izgrađeni oko 5 veka pre nove ere. Ima ih sedam i svi su građeni u dorskom stilu. Predstavljaju spomenike od nacionalnog značaja za celu Italiju. Nalaze se nedaleko od Agriđenta.
Villa Romana del Casale, tj. Rimska vila, koja je sagrađena u 4. veku pre nove ere, nalazi se na 3km od grada Pjaca Armerina. U ovoj vili su najveći i najkompleksniji rimski mozaici na svetu.
Aeolian Islands odnosno Eolska ostrva koja su rezultat vulkanske aktivnosti se nalaze u Tirenskom moru. Ima ih 8 i posebna su turistička atrakcija, do koje se organizuju izleti. Danas su aktivna dva vulkana, Stromboli i Volkano. Na ostrvima su kuće potpuno autentične, jer su izgrađene od kamena i lave koji se mogu naći na ostrvu.
Val di Noto u jugoistočnom delu ostrva, gde se nalazi 8 gradova sa baroknom arhitekturom. Gradovi predstavljaju vrhunac barokne umetnosti u Evropi. Među ovim gadovima su i nadaleko poznati – Katanja i Raguza.
Necropolis Pantalica sa oko 5000 grobnica koje datiraju iz 13. do 7. veka pre n.e. nalaze se u jugoistočnom delu ostrva, nedaleko od Sirakuze.
Etna, još uvek aktivan vulkan, u blizini Katanje i Mesine. Etna je najviši aktivni vulkan u Evropi.

Prodaja apartmana Kopaonik Suncani breg

Bonus video, Magna Graecia:


Creative Commons – image, by maxpixel.net