Crna Gora nacionalni parkovi (Durmitor, Lovćen, Biogradska Gora, Skadarsko jezero) [slike]

Nacionalni park Durmitor

Nacionalni park Durmitor se nalazi na severozapadu Crne Gore. Obuhvata osnovni masiv Durmitora, kanjone Tare, Sušice i Drage i gornji deo kanjonske doline Komarnice, površine 39000 ha.

Osnovan je 1952. godine i dva puta je upisan u listu svetske baštine: 1977. godine područje reke Tare je upisano u listu UNESCO-vih rezervata, a 1980. godine Durmitor i reka Tara su svrstani u svetsku baštinu prirodnih vrednosti.
U okviru Nacionalnog parka Durmitor se nalazi kanjon reke Tare, dug 80 km, dubok 1300 m, drugi po veličini u svetu posle Kolorada.
Posebnu lepotu predelu daju lednička jezera, u narodu nazvana „gorske oči“. Najveće i najatraktivnije je Crno jezero.
Na prostoru parka nalazi se i veliki broj spomenika kulture, od antičkog perioda do najnovijeg doba: utvrđenja, karaule, mostovi, manastiri.
Turistički centar Nacionalnog parka Durmitor je Žabljak, najviše gradsko naselje na Balkanu (1450 m n.v.).

Kopaonik apartman izdavanje
Magla i stenoviti talasi - planina Durmitor
Planina Durmitor – magla i stenoviti talasi | Creative Commons – image by Thomas Maluck / flickr.com

Nacionalni park Biogradska Gora

Nacionalni park Biogradska gora se nalazi u centralnom delu Crne Gore, između slivova reke Tare i Lima, površine 5400 ha. Osnovan je 1952. godine. Zamisao o zaštiti ovog retkog kompleksa javila se još davne 1878. godine kada je ova teritorija postala „knjažev zabran“, poklon tadašnjem gospodaru Crne Gore knjazu Nikoli.

Glacijalni oblici reljefa, vrhovi visoki i preko 2000 m i lednički valovi i cirkovi, sa više ledničkih jezera daju predelu neponovljivu lepotu.
Bjelasica se smatra jednom od najbogatijih planina Evrope zbog svoje flore i hidrografskog potencijala. Najveća prirodna vrednost Nacionalnog parka je prašuma Biogradska gora koja zauzima površinu od 1600 ha. U središtu prašume nalazi se biogradsko jezero, najveće i najpoznatije u nizu ledničkih jezera na prostoru Bjelasice. U kulturnu baštinu Parka, koji sa prirodom čini celinu, spadaju arheološki lokaliteti, crkveni spomenici i razni oblici narodnog graditeljstva: kuće, kule, vodenice…

Biogradska gora - Jezero
Biogradska gora – Jezero | Creative Commons – image by Alexander Shchukin / flickr.com

Nacionalni park Lovćen

Nacionalni park Lovćen se nalazi na jugozapadu Crne Gore. Obuhvata centralni i najveći deo planine Lovćen koja je jedan od simbola Crne Gore. Površina Parka je 6400 ha. Proglašen je nacionalnim parkom 1952. godine.
Spoj mediteranske i kontinentalne klime stvorio je jedinstvenu floru i faunu sa više od 1300 raznih vrsta biljaka i 200 vrsta ptica i raznih reptila.
Ovo područje zauzima posebno mesto među nacionalnim parkovima Crne Gore.
Ovde nije važna samo priroda već i kulturna baština: lovćenske serpentine, rodne kuće Petrovića na Njegušima, elementi narodnog graditeljstva – stare kuće, seoska guvna, katunske kolibe…

Na samom vrhu Lovćena nalazi se Mauzolej crnogorskog vladike i pesnika Petra II Petrovića Njegoša.

Planina Lovcen - Panorama
Planina Lovcen – Panorama | Creative Commons – image by Jasmine Halki / flickr.com

Nacionalni park Skadarsko jezero

Skadarsko jezero se nalazi na krajnjem jugoistočnom delu Crne Gore. Smešteno je u zetsko-skadarskoj dolini na 6 m apsolutne visine. Jezero je kripto depresija jer se veliki deo njegovog dna nalazi ispod nivoa mora. Obale su razuđene, sa brojnim zalivima, poluostrvima i rtovima. U zavisnosti od vodostaja, površina jezera iznosi 370-540 km2, pa je ovo jezero najveće na Balkanu. Crnoj Gori pripadaju 2/3, a Albaniji 1/3 jezera.
1983. godine crnogorski deo jezera sa priobaljem, površine 40000 ha, proglašen je nacionalnim parkom.
Jezero je najveći ptičji rezervat u Evropi (270 vrsta). Na njemu se nalaze staništa pelikana, galebova, čaplji… Živi svet jezera je bogat ribom (krap, ugljeva, jegulja…).

1996. godine Ramsarskom konvencijom je upisano u svetsku listu močvara od međunarodnog značaja.

Pogled sa tvrdjave | <em>Creative Commons - image by <a href="https://www.flickr.com/photos/darii/7912715482/" target="_blank">dаrii / flickr.com</a></em>
Skadarsko jezero – Pogled sa tvrdjave | Creative Commons – image by dаrii / flickr.com