Hafizov Divan, promocija

Hafiz je najveći lirski pesnik na persijskom (Farsi) jeziku i verovatno jedan od najboljih pesnika lirske tematike na svetu. Kao i većina pesnika i pisaca on je u neku ruku bio disident u očima persijskih vladara i Islama generlano. Često se u njegovim stihovima nailazi na rečenice koje veličaju vino i prikazuju ga kao božansko piće.

Hafiz je živeo u Širazu od 1325. do 1388. godine. Od početka je imao težak život jer mu je otac umro dok je Hafiz bio vrlo mlad. To ga je nateralo da od ranih nogu krene da se brine o sebi i majci. Bio je žedan znanja i tu svoju strast za učenjem je koristio na pravi način. Bio je pod jakim uticajem islamskog učenja, što se neretko vidi u njegovim pesmama.

Kopaonik apartman izdavanje

Kao vrlo učen čovek on je u svoja dela utkao svoje filozofske ideje isprepletane maštom lirskog pesnika na jezgrovit način razumljiv čitaocima svakog profila. Svako može raumeti Hafiza shodno svojoj paradigmi i životnom iskustvu. Ali svako njegovo čitanje je intrepretativno drugačije pa stiče utisak o drugačijem značenju na svako čitanje.

Hafizov prevod na druge jezike

Prevod na bilo koji drugi strani jezik je težak, neki čak kažu i nemoguć jer je Hafiz u svojim stihovima koristio složenice i nove reči koji zahtevaju tumačenje čak i na persijskom jeziku. Ta neodređenost i mogućnost tumačenja sa svim bogatstvom koje nosi persijski jezik i izvanredno kreativan um Hafiza su najteži za prevesti i određeni deo Hafizove poezije se gubi u svakom pokušaju prevoda.

Na beogradskom sajmu knjiga 2015. godine je predstavljen Hafizov Divan pa možete da ga potražite u bolje snabdevinim knjižarama.

Promocija Hafozovog Divana

U Petak 19.02.2016. godine 12 časova u prostorijama Narodne biblioteke u Beogradu će se održati promocija Hafizovog Divana. Program će biti propraćen koncertom iranske tradicionalne muzike.


Creative Commons – image, by Sonia Sevilla / commons.wikimedia.org