Neradni dani, praznici – Crna Gora 2019

Neradni dani u Crnoj Gori se predstavljaju kroz državne i verske praznike u Crnoj Gori. Što se tiče broja praznika moramo da znamo da ih nema puno. U Crnoj Gori praznici se dele na državne i verske. Državnih praznika ima svega 4 a verskih nešto više 6 gde ulaze svi značajniji praznici pravoslavne, katoličke i muslimanske veroispovesti. Sve u svemu 10 praznika ali ne i 10 neradnih dana. Svi državni praznici u Crnoj Gori se praznuju po dva dana tako da neradnih dana ima “malo” više.

Praznična pravila

Ako praznik pada u nedelju, neradna su dva naredna radna dana. A u slučaju da je drugi praznični dan nedelja, slobodan dan se prenosi na prvi sledeći radni dan.

TO Raška, destinacija Jošanička banja

Neradni dani u 2019 godini u Crnoj Gori

Godina 2019 nam donosi sledeći raspored neradnih dana u Crnoj Gori.

Januar

 • 01. januar – praznik: Nova godina | neradni danutorak
 • 02. januar – praznik: Nova godina | neradni dansreda
 • 06. januar – praznik: Badnji dan i pravoslavni Božić | neradni dannedelja
 • 07. januar – praznik: Badnji dan i pravoslavni Božić | neradni danponedeljak
 • 08. januar – praznik: Badnji dan i pravoslavni Božić | neradni danutorak

April

 • 19. april – praznik: Veliki petak (pripadnici katoličke  zajednice u Crnoj Gori) | neradni danpetak
 • 20. april – praznik: Uskrs (pripadnici katoličke zajednice u Crnoj Gori) | neradni dannedelja
 • 21. april – praznik: Uskrs (pripadnici katoličke zajednice u Crnoj Gori) | neradni danponedeljak
 • 28. april – praznik: Pasha (pripadnici jevrejske zajednice u Crnoj Gori) | neradni dannedelja
 • 29. april – praznik: Pasha (pripadnici jevrejske zajednice u Crnoj Gori) | neradni danponedeljak
 • 26. april – praznik: Veliki petak (pripadnici pravoslavne zajednice u Crnoj Gori) | neradni danpetak
 • 28. april – praznik: Vaskrs (pripadnici pravoslavne zajednice u Crnoj Gori) | neradni dannedelja
 • 29. april – praznik: Vaskrs (pripadnici pravoslavne zajednice u Crnoj Gori) | neradni danponedeljak

Maj

 • 01. maj – praznik: Praznik rada | neradni dansreda
 • 02. maj – praznik: Praznik rada | neradni dančetvrtak
 • 21. maj – praznik: Dan nezavisnosti | neradni danutorak
 • 22. maj – praznik: Dan nezavisnosti | neradni dansreda

Jun

 • 04. jun – praznik: Ramazanski bajram (pripadnici muslimanske zajednice u Crnoj Gori) | neradni danutorak
 • 05. jun – praznik: Ramazanski bajram (pripadnici muslimanske zajednice u Crnoj Gori) | neradni dansreda
 • 06. jun – praznik: Ramazanski bajram (pripadnici muslimanske zajednice u Crnoj Gori) | neradni dančetvrtak

Jul

 • 13. jul – praznik: Ramazanski bajram (pripadnici muslimanske zajednice u Crnoj Gori) | neradni dansubota
 • 14. jul – praznik: Ramazanski bajram (pripadnici muslimanske zajednice u Crnoj Gori) | neradni dannedelja
 • 15. jul – praznik: Ramazanski bajram (pripadnici muslimanske zajednice u Crnoj Gori) | neradni danponedeljak

Avgust

 • 11. avgust – praznik: Kurban bajram (pripadnici muslimanske zajednice u Crnoj Gori) | neradni dannedelja
 • 12. avgust – praznik: Kurban bajram (pripadnici muslimanske zajednice u Crnoj Gori) | neradni danponedeljak
 • 13. avgust – praznik: Kurban bajram (pripadnici muslimanske zajednice u Crnoj Gori) | neradni danutorak

Oktobar

 • 08. oktobar – praznik: Jom Kipur (pripadnici jevrejske zajednice u Crnoj Gori) | neradni danutorak
 • 09. oktobar – praznik: Jom Kipur (pripadnici jevrejske zajednice u Crnoj Gori) | neradni dansreda

Novembar

 • 01. novembar – praznik: Svi Sveti (pripadnici katoličke  zajednice u Crnoj Gori) | neradni danpetak

Decembar

 • 24. novembar – praznik: Badnji dan i katolički Božić (pripadnici katoličke  zajednice u Crnoj Gori) | neradni danutorak
 • 25. novembar – praznik: Badnji dan i katolički Božić (pripadnici katoličke  zajednice u Crnoj Gori) | neradni dansreda
 • 26. novembar – praznik: Badnji dan i katolički Božić (pripadnici katoličke  zajednice u Crnoj Gori) | neradni dančetvrtak

Creative Commons – image, by Alexander Granholm / flickr.com